Våre prosjekter

Se utførte prosjekter

Prosjekt: Elvaneset

Rehabilitering av trapp. Fjernet knust og ødelagt skifer og lagt ned nye skifer i trinn.


Prosjekt: Osterøy

Reparasjon av kantmur

Prosjekt: Kaigaten

Rehabilitering av Kaigaten. Utskifting av knust skifer og dårlige fuger.

Arna Drift er leverandør til rehabilitering og vedlikehold av vei.

Kontakt oss