Betongarbeid 

i Bergen og omegn


Arna Drift AS ble etablert i 2010. Vi er en entreprenørbedrift med dyktige medarbeidere som besitter fagbrev innen betongfaget. Bedriftens fagområder er i all hovedsak vedlikehold på og- langs vei, legging av heller/skifer, grunnmurer, støttemurer og kantmurer. Arna Drift leverer tjenester i Bergen og omegn, men utfører gjerne oppdrag andre steder på forespørsel.

Christer Holthe


Daglig leder


Telefon: 924 94 959
E-post: post@arnadrift.no

Jan Holthe


Styreformann


Telefon: 481 24 900
E-post: post@arnadrift.no