Velkommen til Arna Drift AS

Vedlikehold på- og langs vei

Hånd som legger skifer på våt betongmasse

SKIFER OG GRANITT


Legging og rehabilitering av skifer og granitt, innendørs og utendørs.

Ødelagt vei

MUR OG GULV


Forskaling og armering av ringmurer, forstøtningsmurer og gulv.

Ta kontakt
Platting foran glassfassade

BELEGNINGSSTEIN


Monterer belegningsstein og granitt kantstein.

Kvalitet som varer

Grundig arbeid gir kvalitet som varer lenge. 
Resultatet skal både være pent, sikkert og holdbart.